กรีฑา มีกี่ประเภท ประเภทของกรีฑา

กรีฑา คือ กีฬาชนิดหนึ่งที่แยกการแข่งขันชิงชัยและการแข่งขัน ออกเป็นประเภท เป็น 6 ประเภท  กรีฑา มีกี่ประเภท ด้วยเหตุนี้ กรีฑา มีกี่ประเภท

2.2.1กรีฑาชนิดลู่ ( Track Events )

2.2.2กรีฑาชนิดลาน ( Field Events )

2.2.3ชนิดถนน ( Road Races )

2.2.4ชนิดรวม ( Combined Competitions )

2.2.5จำพวกวิ่งข้ามทุ่ง (Cross – Country Races)

2.2.6การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints ) นักกรีฑาจำเป็นจะต้องวิ่งในช่องวิ่งเฉพาะเจาะจงตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตร

2.2.1 กรีฑาจำพวกลู่ ( Track Events )

กรีฑาจำพวกลู่ คือ กรีฑาชนิดที่จำเป็นที่จะต้องชิงชัยกันบนทางวิ่ง หรือถนน หรือบนทางวิ่งที่ เรียกว่า “ลู่” ใช้การวิ่งเป็นสำคัญ ตัดสินกันด้วย ความเร็วทันใจและขณะ แบ่งแยกออกเป็น

การวิ่งระยะสั้น ( The Sprints ) นักกรีฑาจึงควรวิ่งในช่องวิ่งเจาะจงตัวตลอดระยะทาง มีระยะทางไม่เกิน 400 เมตรเป็นต้นว่า

1. วิ่ง 100 เมตร ชาย

2. วิ่ง 100 เมตร เพศหญิง

3. วิ่ง 200 เมตร ชาย

4. วิ่ง 200 เมตร สตรี

5. วิ่ง 400 เมตร ชาย

6. วิ่ง 400 เมตร สตรี

2. การวิ่งระยะกลาง ( Middle Distance ) ประเภทกรีฑาที่มีระยะทางแข่งเกิน 400 เมตร แต่ไม่เกิน 1,500 เมตรตัวอย่างเช่น

1. วิ่ง 800 เมตร ชาย

2. วิ่ง 800 เมตร เพศหญิง

3. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย

4. วิ่ง 1,500 เมตร สตรี

3. การวิ่งระยะไกล ( Long Distance ) มีระยะทางแข่งเกิน 1,500 เมตร

ขึ้นไป ได้แก่

1. วิ่ง 3,000 เมตร สตรี

2. วิ่ง 5,000 เมตร ชาย

3. วิ่ง 10,000 เมตร ชาย

4. วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง

ดังเช่น

1. วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร เพศหญิง

2. วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย

3. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร เพศหญิง

4. วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย

5. วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง 3,000 เมตร

5. วิ่งผลัด (Relay) ตัวอย่างเช่น

1. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย

2. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร เพศหญิง

3. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย

4. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง

2.2.2 กรีฑาชนิดลาน ( Field Events ) กรีฑาประเภทลาน คือ กรีฑาจำพวกที่ควรต้องประทดลองกันบนลานกว้าง ๆ หรือพื้นสนามที่ว่าง จะวินิจฉัยผลการแข่งขันกันด้วยความไกลหรือความสูง แบ่งออกเป็น

จำพวกกระโดดเพื่อที่จะความไกล ดังเช่นว่า

1.1กระโดดไกล (Long Jump) ชายและเพศหญิง

1.2เขย่งก้าวกระโดด (Triple Jump)ชายและผู้หญิง

ชนิดกระโดดเพื่อที่จะความสูง เช่น

2.1กระโดดสูง (High Jump)ชายและเพศหญิง

2.2กระโดดค้ำ (Pole Vault)ชายและหญิง

3. ชนิดทุ่ม ขว้าง พุ่ง (Throwing)ดังเช่นว่า

3.1ทุ่มน้ำหนัก (Shot Put)ชายและผู้หญิง

3.2ขว้างจักร (Discus Throw)ชายและเพศหญิง

3.3พุ่งแหลน (Javelin Throw)ชายและสตรี

3.4ขว้างค้อน (Hammer) ชายและผู้หญิง

2.2.3ชนิดถนน ( Road Races )

กรีฑาชนิดถนน นักกรีฑาควรต้องวิ่งบนถนนซึ่งทำเครื่องหมายไว้แจ่มกระจ่างแล้ว และพื้นถนนต้องไม่น่าใช่พื้นที่อ่อนนุ่ม เส้นเริ่มต้นและเส้นชัยจะให้อยู่ด้านในรอบๆสนามกรีฑาก็ได้เหมือนกัน ระยะทางในการแข่งขันชิงชัย เช่น

วิ่ง 15 กิโลเมตร วิ่ง 20 กิโลเมตร วิ่ง 25 กิโลเมตรวิ่ง 30 กิโลเมตร และ วิ่งมาราธอน ( Marathon)42 .195 กิโลเมตร ชายและสตรี

2.2.4จำพวกรวม ( Combined Competitions )

การแข่งขันเดิน เป็นการกว้าเท้าไปข้างหน้า การก้าวเท้าทายนั้นต้องไม่ส่งผลให้การสัมผัสพื้นของเท้าทายขาดเวลาต่อเนื่องกันไป ในใบหน้าเท้าทายหน้ารู้สึกพื้นก่อนที่เท้าข้างหลังจะพ้นพื้นและเท้าทายหน้าสัมผัสพื้นควรต้องเหยียดดิ่งในระหว่างเวลาที่ลำตัวตั้งฉากกับพื้น การแข่งขันชิงชัยเดินมีระยะทางด้วยเหตุผลดังกล่าว เดิน 20 กิโลเมตรและเดิน 50 กิโลเมตร ชายและหญิง

2.2.5ชนิดวิ่งข้ามทุ่ง (Cross – Country Races)

การแข่งขันวิ่งข้ามทุ่ง (Cross – Country Races) คือ การแข่งขันชิงชัยที่วิ่งไปตามภูมิประเทศที่ระบุ คงอาจจะเป็นเนินเขา ทางลาดเอียง ทุ่งหญ้า ฯลฯ มีระยะทาง 4-6 กิดลเมตร สำหรับนักกีฬาสตรี ระยะทาง 8-12 กิโลเมตร สำหรับนักกีฬาชาย

 

 

sanantoniofitbody

My Review

Review Form...

Reviews

Loading Reviews...