คาถา เล่นการพนัน คาซักถามหาเฮง สวดแล้วดีสวดแล้วเฮง!

จำแนกเป็น 3 หมู่ ให้คัดเลือกจ้ะ คาถา เล่นการพนัน

1.ก่อนเสี่ยงโชค เอาไว้สวดหรือท่องก่อนออกเดินทางไปเสี่ยงโชค ก่อนซื้อสลากกินแยกแยะรัฐบาล ซื้อล็อตเตอรี่

2.สวดประจำ โดยมากจะเป็นวันละครั้ง ไว้สวดเพื่อสั่งสมโชคให้อาจจะอยู่กับตัวเรา

3.เวลาไหนก็ได้เช่นกัน สวดได้ตลอดระยะเวลามีความต้องการที่จะ จะช่วงเล่นอยู่ ก่อนเล่น เวลาเดินทาง เวลาไหนก็ได้เช่นกัน

โดยหลักสำหรับการท่องคาถาหรือบทสวดต่างๆนั้น สิ่งจำเป็นประการหนึ่งเลยก็คือ พวกเราจะควรจะมีสมาธิ มีใจที่ตั้งมั่น หรือมีความเชื่อความศรัทธาภายในดวงใจเสียก่อน ถึงจะได้ผล

เริ่มจากกลุ่มแรก สวดก่อนเดินทางหรือเสี่ยงโชค คาถา เล่นการพนัน

คาถาเสี่ยงโชค

บทนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นบทของการเสี่ยงทายทุกหมวดหมู่ ท่านจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการพนันขันต่อ ก็ให้สวดบทนี้ก่อนจึงไป หรือแม้แต่ซื้อล็อตเตอรี่ สวดก่อนแล้วหยิบขึ้น

หากใจแน่วแน่จริง จะสำเร็จแก่ตนเอง ให้สวดถึงเจ็ดจบก็เลยประเสริฐ ดังนั้น

ตั้งนโม 3 จบ แล้วสวดปวดจบ

อินทะยะสัง เทวะยะสัง

พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง

อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง

มุนียะสัง มะหามุนียะสัง

ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง

จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง

พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง

สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง

สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง

สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง

เอเตนะ ยะเสนะ

เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ

มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาขาดหายะ

นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ

เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

คาถาโชคลาภ

เป็นคาถาที่ใช้สวดภาวนาเพื่อที่จะให้เกิดโชคลาภแบบฟลุ้คๆขึ้นมาได้

เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก

โพธิ มะหิสะกะ

อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย

เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

คาถาโชคลาภ

ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะมีผลให้ไม่ขัดสน

นะโมพุทธายะ

นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ

เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต

คาถาโชคลาภ

ใช้ภาวนาเพื่อจะให้กำเนิดโชคลาภ คงจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้

นะโมพุทธายะ

สัพพะสิเนหา จะปูชิโต

สัพพะโทสะาวินาสสันตุ

อะเสสะโตเมตตาได้โปรดกรุณายัง

ทะยะวิสาโสปิยามะนา

โปเมสัพพะโลกัสสมิง

กลุ่มที่สอง สวดเสมอๆ

คาถามหาเศรษฐี

สวด 5 จบ, 7 จบ, 9 จบ แต่ละวัน

จัตตาโร สติปัฎฐานา

จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว

คาถาเจริญโภคทรัพย์

สวดแต่ละวัน

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวาตาปี นิปัตเตยยัง

มหาเตชัง มหาตะปัง พะเลเนเน เตเชชะยะตุ ชะยะมังคะลัง

คาถารวยไม่จำกัดระหว่าง

สวดแต่ละวันเป็นการเรียกโชคลาภ ให้เข้ามาทั้งตอนกลางวัน ค่ำคืน ได้ตลอดช่วงเวลา

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา

สะทาโหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา

สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชะนา

วิกาละโภชะนา อะคัจ ฉันติ ปิยัง มะมะ

คาถาเรียกทรัพย์

สวดแต่ละวัน

นะชาลีติ สิมพะลี จะมหาเถโร

สุวัณณะมามา โภชนะมามา

วัตถุ วัตถา พะลาพะลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา ภะวันตุ เม

พระคาถาเสริมทรัพย์

พุทธะ มะอะอุ

นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มาณีมามะ

พุทธัสสะ สะวาโหม

คาถาคนจะมีฐานะ

สวด 3 จบ

เวทาสากุ กุสาทาเว

ทายะสาตะ ตะสายะทา

ทาสาทิกุ กุตะกุภู ภูกุตะกุ

คาไต่ถามหาลาภ เรียกลาภ

นะโมสามจบ แล้วสวดภาวนาก่อนนอน 3จบ จะเรียกทรัพย์โชคภลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ

สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา

พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา

เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ

อิติมีมา นะมามิหัง

คาถาขอลาภจากพระสีกลุ่มคำ

สวดก่อนนอน ตื่นนอน หรือก่อนออกไปดำเนินการงาน, เสี่ยงโชค

สีวลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต

โสระโห ปัจจะยาทิมหิ สีวะลี จะมหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ

อะหัง วันทามิตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม

คาถาบูชาการบรรลุเป้าหมาย

สวดจบแล้วทำสมาธิอธิษฐานตามความอยากได้

อะอุมะ พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ สัตตะนะตะยา

นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม อิทธิ อิทธิ ฤทธิ ฤทธิ สิทธิ สิทธิ ชัยยะ ชัยยะ

ลาภะ อุตะระเรนะ พุทธะ นิมิตตัง อิติ ธัมมะ นิมิตตัง อิติ สังฆัง นิมิตตัง อิติ

กลุ่มที่สาม สวดได้ตลอดระยะเวลา

คาถาเร่งลาภ

สัมปะติจฉามิ

คาถาเรียกทรัพย์

พุทธังเป็นเงิน

ธัมมังเป็นทอง

สังฆังเป็นข้าวของ

ไหลมาเทมา

คาถาเรียกเงินเรียกทอง

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม

อันตะรายะ วินาศสันติ

คาถาเสริมดวง

ท่อง 5 จบ เสริมดวงโชคลาภ ให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้แข็งแกร่ง

นะ สะ จะ กะ

คาถาโชคดี

สวด 9 จบ เสกเป่าลมออกไปเพื่อที่จะให้โชคดีระหว่างเสี่ยงโชคต่างๆ หรือระหว่างทำไพ่

อุ เย อะ เย

คาถาปัจเจกพุทธเจ้า

ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวด 3จบ

ก่อนนอน ตื่นนอน ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

ว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้น ตั้งใจสวดบ่อยๆ

จะมีแต่สิ่งดีๆ จะเกิดทรัพย์เยอะๆ

วิธีและเทคนิคให้เอาเงินมากำอยู่ในมือเวลาสวดด้วย จะได้ผลสำเร็จเร็วทันใจขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

พุทธะ มะ อะ อุ นะโม พุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

และนี่เป็นคาถาต่างๆ ทีเรานำมาฝากกันผู้ใดสะดวกและสบายจะสวดแบบไหนทดสอบเลือกเฟ้นสวดกันชมเลยค่ะ…แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรงมงายจนเกินไป จำเป็นต้องขยันดำเนินงานสุจริตด้วย เนื่องจากถ้าหากเอาแต่ท่องคาถาแต่ไม่ดำเนินการงานเงินก็ไม่เข้ากระเป๋านะคะ…

 

 

sanantoniofitbody

My Review

Review Form...

Reviews

Loading Reviews...